account_and_control

Nhà triển lãm

Các đơn vị tham gia

call-report-icon-3

Báo Cáo Triển Lãm 2016

32 Công ty tham gia trưng bày, 1,050 khách tham quan

Coatings Vietnam 2017

Triển lãm Quốc tế lần thứ 4 chuyên ngành công nghiệp Sơn phủ - Mực in Việt Nam 2017

Chi tiết

SEMINAR PROGRAM

Chi tiết
prepainted-metal-coil-coating-innovative-feature
RAD-CURE COATINGS MARKET

Coatings World has devoted a considerable amount of space in the April issue to the topic of...

Đọc thêm >>
495_main
THE POWDER COATINGS MARKET

Powder coatings offer users extended durability, lower VOC emissions and faster cure rates.

Đọc thêm >>
ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TRIỂN LÃM

Trung tâm Hội chợ và Triển Lãm Sài Gòn (SECC)

VISA

Thông tin Thị Thực Việt Nam

 

Coatings Expo Vietnam was successful, trade visitors are very interested in our products and machines which are still new to Vietnam market.