Coatings Vietnam 2018

Triển lãm Quốc tế lần thứ 5 chuyên ngành công nghiệp Sơn phủ - Mực in Việt Nam 2018

Chi tiết

SEMINAR PROGRAM

Chi tiết
ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TRIỂN LÃM

Trung tâm Hội chợ và Triển Lãm Sài Gòn (SECC)

VISA

Thông tin Thị Thực Việt Nam

 

Coatings Expo Vietnam was successful, trade visitors are very interested in our products and machines which are still new to Vietnam market.